MANIFEST 'RIJK LEIDERSCHAP'

BEN JIJ EEN RIJKE LEIDER?

LAAT HET ZIEN!

ONDERTEKEN ONS MANIFEST 'RIJK LEIDERSCHAP' EN

LAAT ANDEREN ZIEN DAT JE DE INTENTIE HEBT OM EEN RIJK LEIDER TE WORDEN!

MANIFEST RIJK LEIDERSCHAP

Rijk Leiderschap heeft tal van betekenissen en neemt verschillende vormen aan!

Iedereen heeft een andere definitie van 'Rijkdom' en dat maakt deze term zo mooi.

Dit manifest is een intentieverklaring voor jezelf.
Je toont hiermee aan dat je de intentie* hebt om zakelijk te groeien als 'Rijk Leider'.

*Het ondertekenen hiervan wil NIET zeggen dat je dit momenteel perfect doet! Het toont aan

dat je achter onze visie staat en wilt meewerken aan een verantwoorde maatschappij.

WAT IS EEN RIJK LEIDER?

 

Rijk Leiderschap heeft vooral te maken met een verantwoorde missie naar jezelf en

andere mensen toe. Een rijk leider is iemand die de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn/haar leven.

We lichten dit toe in 11 intentieverklaringen.

INTENTIE 1:

Een Rijk Leider begrijpt de kracht van het nemen van acties om je doel te bereiken.

Woorden worden omgezet in een plan; van denken naar doen! 

Een Rijk Leider evalueert zijn acties en leert eruit.

INTENTIE 2:

Rijke leiders zorgen goed voor zichzelf. Ze beseffen dat ze hun eigen grootste

'asset' zijn en zorgen voor voldoende steun en plezier in hun leven.

Een goede gezondheid en een positief zelfbeeld horen hier ook bij. Ze motiveren ook anderen

om goed voor zichzelf te zorgen en durven op tijd op de rem te staan.

INTENTIE 3:

Een Rijk Leider gebruikt positivisme op een verantwoorde manier. 

Hij/zij probeert altijd een positief antwoord te vinden voor problemen, maar laat 

het zichzelf wel toe om negatieve emoties te hebben. Een negatief gevoel

of moment hebben kan, maar zal gebruikt worden als bouwsteen.

INTENTIE 4:

 

TREAT OTHERS THE WAY YOU WANT TO BE TREATED.

Rijke Leiders gaan zorgzaam en respectvol om met anderen.

INTENTIE 6:

Een Rijk Leider durft zijn grenzen aan te geven om zelfzorg te omarmen.

Hij/zij beseft dat je soms op een gezonde manier moet kiezen voor jezelf, ook al heeft

jouw beslissing impact op anderen. 'Nee' durven zeggen hoort hierbij!

INTENTIE 7:

Rijke Leiders zijn begaan met duurzaamheid en hebben een warm hart voor onze

natuur, planeet en alle levende wezens die hier rondlopen.

INTENTIE 8:

 

Een Rijk Leider is begaan met kwetsbare doelgroepen en draagt ook mensen met

ziekte of een beperking een warm hart toe.

 

INTENTIE 9:

Rijke Leiders beseffen dat anderen niet altijd in staat zijn om

perfect te zijn -wat dat ook mag zijn - en stellen zich ook vergevingsgezind op.

Daarnaast beseffen Rijke Leiders ook dat niet iedereen dezelfde kwaliteiten en talenten heeft.

Dit zullen zij ook niet verwachten van anderen. Ze hebben voldoende
empathisch vermogen om zich voldoende voor te kunnen stellen wat de ander
beweegt en wat de ander nodig heeft.

INTENTIE 10:

Rijke leiders beseffen goed dat ze niet perfect kunnen zijn en zullen 

zichzelf deze druk ook niet opleggen. Ze doen wat ze kunnen, met de middelen en

energie die ze hebben. Ze beseffen goed dat ze niet de hele wereld kunnen redden

en kiezen hun eigen persoonlijke 'MVO'-missie uit zonder zich schuldig te voelen 

over wat ze niet kunnen doen! Ze weten dat dat genoeg is.

INTENTIE 11:

Een Rijk Leider maakt fouten en durft deze te herkennen en erkennen. 

Tegelijk zal een Rijk Leider zichzelf ook vergeven hiervoor.

Een Rijk Leider ziet fouten niet als falen, maar als leerpunten en groeikansen.

Indien hij/zij anderen geraakt heeft, zal hij/zij ter goede hart de fout proberen goed te maken.

Verder is een Rijk Leider integer en eerlijk en ook op die manier een rolmodel voor zijn/haar

collega’s of werknemers.

KORTOM:

"Een Rijk Leider weet wat er nodig is om op een menselijke manier, met warmte en
gedrevenheid, anderen mee te nemen naar een gezamenlijk doel!"

 

STA JIJ ACHTER DEZE VISIE?

ONDERTEKEN* DAN DE INTENTIEVERKLARING 'RIJK LEIDERSCHAP', DOWNLOAD HET LOGO EN ONTDEK ANDEREN** MET DEZELFDE VISIE EN WAARDEN !

ELKAAR ONDERSTEUNEN OM RIJK TE LEVEN, DAAR GAAT HET OM.

*Wanneer je deze verklaring ondertekent, ga je akkoord met het gebruiken van je data op deze

website en het vrijgeven van je foto, website, naam en bedrijfsnaam. We zetten nooit het e-mailadres, telefoonnummer, adres of andere informatie publiek. Noch geven we deze info door aan derden.

**Wanneer je de intentieverklaring ondertekent, krijg je toegang tot

onze lijst van 'Rijke Leiders' en kun je zien wie en welke bedrijven dezelfde waarden en visie delen. Elke inschrijving zal persoonlijk

beoordeeld worden op 'echtheid', daardoor worden nieuwe inschrijvingen pas na 2 weken op de website geplaatst.

2 keer per maand zullen wij aldus nieuwe namen updaten.

IK ONDERTEKEN HET MANIFEST
''RIJK LEIDERSCHAP''
VAN RITCH EUROPE
Welke intenties spreken jou het meeste aan?
Foto Doorsturen
Upload supported file (Max 15MB)
 
"Becoming wealthy starts in your mind—not in your wallet. To get rich, you have to believe you can. And you have to know what 'rich' means to you!"

CONTACT

INFO@RITCHEUROPE.COM

De Ritch Community is een movement van het bedrijf Ritch Europe. 
Ritch Europe koppelt bedrijven hun core product of dienst aan een hoger doel

en onderneemt met de inkomsten van de community verschillende Give Back acties.

Meer info kun je vinden op www.RitchEurope.com

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Heb je nog vragen? Dan vind je HIER het antwoord!